Історія бібліотеки

Рівненська обласна бібліотека для дітей створена в 1940 році.  Її першим директором  до серпня 1940 року тимчасово був Блажко Мина Романович. Після нього бібліотеку очолила Мороз Марія Андріївна. Перше приміщення бібліотеки знаходилось на  вул. Сенаторській, 17 (сьогодні – вул. М. Драгоманова).

Діяльність книгозбірні припинилась під час Другої світової війни та окупації міста німецькою армією. У червні 1941 р. всі культурно-освітні заклади, у тому числі й бібліотеку, було закрито, а її книжковий фонд викинуто на вулицю і повністю спалено.

Робота обласної бібліотеки для дітей відновилась 7 листопада 1944 р. в будинку на вул. Червоноармійській, 17 (сьогодні – вул. С. Петлюри). На першому поверсі будинку була розташована обласна бібліотека для дорослих, на другому – обласна бібліотека для дітей.

З 1944 року бібліотекою керували віддані бібліотечній справі, високопрофесіональні директори: Катерина Олександрівна Губська (1944-1954), Олександра Миколаївна Клімова (1954-1956), Олександр Омелянович Слива (1956-1995), Світлана Петрівна Шарафан (1995-2000), Лариса Мефодіївна Лісова (2000-2016). Нині книгозбірню очолює Наталія Адамівна Назарук.

У 1945 р. у структурному плані книгозбірня складалась з абонементу для всіх вікових груп, читального залу, відділу обробки і каталогізації літератури, адміністративно-господарського відділу. В штаті бібліотеки було 9 працівників, в т.ч. 6 бібліотечних. У цьому ж році створено систематичний каталог, розпочато роботу над алфавітним. Бібліотека передплачувала 23 назви журналів та 18 назв газет. На 1.01.1945 р. бібліотечний фонд становив 2150 примірників.

У перші роки після війни обласна бібліотека для дітей працювала в складних умовах: її приміщення не було повністю відремонтоване, погано опалювалось. Проте, незважаючи на труднощі, поступово зростав бібліотечний фонд, кількість юних читачів, розширювалась структура і штат бібліотеки, поглиблювався зміст та

вдосконалювались форми роботи з читачами, подальшого розвитку набували бібліографічне обслуговування та методична діяльність.

В 1947 р. бібліотеку було перейменовано в «Обласну бібліотеку для дітей та юнацтва», а в 1962 р.  знову – в «Обласну бібліотеку для дітей».

З 1947 р. бібліотека розпочинає проводити обласні семінари працівників бібліотек для дітей області. Щороку здійснюються виїзди в райони області з метою вивчення стану бібліотечного обслуговування дітей.

У цей період бібліотека двічі отримувала нове приміщення. В 1946 р. книгозбірня була переведена в приміщення, спільне з будинком піонерів на вул. Ленінській,4 (сьогодні вул. Соборна, приміщення єпархіального управління),  а в 1954 р. одержала додаткове приміщення на вул. Червоноармійській, 43 (сьогодні – вул. С. Петлюри, 27).

1960-1974 рр. – період інтенсивного розвитку бібліотеки, становлення та визначення її структури, зміцнення кадрів, вдосконалення змісту та методики бібліотечно-бібліографічного обслуговування юних читачів, активізації її методичної діяльності. В цей період сформувалась структура бібліотеки, яку з незначними змінами вона має і сьогодні.

У 1974 р. діяла сформована система каталогів і картотек для дітей кожної вікової категорії. Мережа бібліотек області в цей період збільшилася з 29 до 35. Цього ж року книгозбірня здійснила своє перше наукове дослідження «Особливості керівництва читанням учнів 4 класів на допомогу шкільному навчанню».

Протягом наступного десятиліття у галузі бібліотечних фондів відбувається складна кампанія – їх рекласифікують за системою ББК, здійснюється перебудова структури систематичних каталогів і картотек.

Вся організаційно-методична робота цього періоду спрямована на забезпечення централізації мережі бібліотек.

В 1976 р. бібліотека одержує додаткове приміщення на вул. Відінській, 13, а в 1981 р. – на проспекті Миру, 16.

Період 1985-1992 рр. відзначився перебудовчими процесами в усіх напрямках роботи бібліотеки. У 1990 книгозбірня відзначила 50-річчя від дня заснування. А в 1992 р. затверджено статут бібліотеки. Наша установа отримала статус юридичної особи, в її структуру введено бухгалтерію.

До середини 90-х книгозбірня досягла рівня обслуговування 10,4 тис. читачів за рік. Подальшого розвитку набули форми популяризації книги, що ґрунтуються на дискусійній основі, спілкуванні бібліотекаря і читача: літературні ігри, вікторини, диспути, прем’єри книг, театралізовані бібліографічні огляди.

Комп’ютеризація бібліотеки розпочалась у 2002 році, коли було придбано перший комп’ютер. Нині в бібліотеці налічується 29 комп’ютерів, 17 одиниць копіювально-розмножувальної техніки, 18 мультимедійних засобів, діє центр вільного доступу до Інтернету, ведеться електронний каталог. Автоматизація основних бібліотечних процесів забезпечується за допомогою  АІБС «MARKSQL».  Книгозбірня представлена в мережі Інтернет власним вебсайтом, корпоративним сайтом «Бібліоігротека», сайтом інформаційно-бібліографічного відділу,  сторінками в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», каналами на відеохостингу «Youtube» та у месенджері «Телеграм».

Сьогодні бібліотека  утверджує себе як  місце для задоволення інформаційних  потреб дітей; формує сучасне бібліотечне середовище для зустрічей, комунікацій, навчання, дозвілля, проведення різнопланових заходів; щорічно обслуговує понад 12 тис. користувачів.

Comments are closed.