Примірне положення про РДБ

 

Примірне положення про районну бібліотеку для дітей ……………………………… централізованої системи публічно-шкільних бібліотек

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Районна бібліотека для дітей є структурним підрозділом …………………………… ЦСПШБ, центральною бібліотекою для дітей району, центром методичної допомоги і координації бібліотек, що обслуговують користувачів-дітей, організаторів дитячого читання.

1.2. Бібліотека співпрацює з органами державної влади, громадськими об’єднаннями, школами, дошкільними та дозвіллєвими закладами району.

1.3. У своїй діяльності бібліотека керується Законами України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, „Положенням про централізовану бібліотечну систему”, нормативними документами Міністерства культури і туризму, іншими діючими законодавчими актами, даним Положенням.

1.4. Бібліотека забезпечує дітям рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, соціального походження, здійснює свою діяльність виходячи з потреб користувачів в інформації, забезпечення їхніх громадянських прав.

1.5. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду, використовуючи наявні технічні можливості для здійснення пошуку інформації.

1.6. Користування бібліотечним фондом є безкоштовним і здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому Правилами користування бібліотекою. Окремі види додаткових платних послуг запроваджуються в порядку, передбаченому діючим законодавством.

1.7. Режим роботи бібліотеки складається в залежності від виробничої необхідності з урахуванням зручності для користувачів і затверджується директором ЦСПШБ по узгодженню з районним відділом культури і профкомом працівників культури.

1.8. Для надання допомоги бібліотеці, зміцнення її зв’язків з громадськістю, забезпечення прозорості її діяльності діє бібліотечний актив (бібліотечна Рада).

 

ІІ. Основні завдання.

 

2.1. Бібліотека сприяє:

— реорганізаціїї державної політики в галузі культури і освіти, підвищенню культурного, загальноосвітнього, професійного рівня користувачів;
— розвитку навчального процесу, відповідно до концепції системи національного виховання, засвоєнню навчальних програм;
— забезпеченню інформаційних запитів користувачів;
— всебічному розвитку творчих здібностей та організації змістовного дозвілля користувачів-дітей.

2.2. Бібліотека надає методичну допомогу з питань бібліотечного обслуговування дітей публічно-шкільним бібліотекам системи, а також вчителям, вихователям, батькам.

 

ІІІ. Зміст роботи.

 

3.1. Бібліотека комплектує фонд друкованими виданнями, в тому числі підручниками, документами на різних носіях інформації, здійснює їх облік. Створює необхідні умови для використання та зберігання інформаційно-документальних ресурсів.

3.1.1. Бібліотека бере участь у комплектуванні дитячою літературою єдиного фонду ЦСПШБ:

— підготовка пропозиції до тематико-типологічного плану комплектування єдиного фонду;
— замовлення літератури за виробничо-книготоргівельною бібліографією, визначення передплати на дитячі періодичні видання;
— розподіл асигнувань на придбання дитячої літератури;
— розподіл нових книг для дітей між публічно-шкільними бібліотеками-філіями.

3.1.2. Бібліотека організовує роботу по вивченню складу, використанню, зберіганню та очищенню фонду дитячої літератури в ЦСПШБ.

3.2. Обслуговує користувачів в режимі абонементу та читального залу, шкільних відділів. Використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.3. Організовує та веде довідково-бібліографічний апарат.

3.4. Здійснює бібліотечне обслуговування користувачів.

3.5 Проводить виховні та дозвіллєві заходи, популяризує книгу та читання, вивчає і задовільняє індивідуальні читацькі запити, формує інформаційну культуру користувачів-дітей.

3.6. Забезпечує безкоштовне обслуговування дошкільників, учнів та організаторів дитячого читання.

3.7. Надає користувачам додаткові платні послуги відповідно до існуючих вимог.

3.8. Бібліотека вивчає та аналізує діяльність публічно-шкільних бібліотек, надає їм методичну допомогу з питань бібліотечного обслуговування дітей, бере участь у районних заходах з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, вивчає і розповсюджує передовий досвід бібліотечної роботи з користувачами-дітьми, в тому числі і застосування нових інформаційних технологій.

 

 

ІV. Організація роботи.

4.1. Районна бібліотека для дітей працює під керівництвом центральної районної бібліотеки ЦСПШБ і підзвітна у своїй діяльності ЦРБ та районному відділу культури і туризму.

4.2. Бібліотекою керує заступник директора ЦСПШБ з питань бібліотечного обслуговування дітей (далі – заступник), який є одночасно завідуючим районною бібліотекою для дітей. Він призначається та звільняється з посади наказом по районному відділу культури і туризму згідно представлення директора ЦСПШБ у відповідності з трудовим законодавством. Заступник несе відповідальність за організацію і зміст роботи з дітьми в ЦСПШБ. Обов’язки заступника визначаються посадовою інструкцією, затверженою директором ЦСПШБ.

4.3. Бібліотека здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який затверджується директором ЦСПШБ.

4.4. Облік роботи бібліотеки здійснюється в щоденнику.

4.5. Статистичний звіт здійснюється відповідно до вимог Міністерства статистики та Міністерства культури і туризму України.

4.6. Працівники бібліотеки несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства.

4.7. Для фінансування бібліотеки використовуються кошти місцевого бюджету, спонсорські кошти підприємців і організацій, надходження від платної діяльності.

 

 

V. Структура.

 

5.1. До складу бібліотеки входять:
— відділ обслуговування;
— шкільний відділ ЗОШ №…;
— шкільний відділ ЗОШ №…

 

VI. Штат і кадри.

6.1. Штат бібліотеки встановлюється відповідно до показників роботи в межах асигнувань, передплачених на оплату праці. Посадові оклади працівників встановлюються відповідно до чинного законодавства.

6.2. Працівники районної бібліотеки для дітей призначаються і звільняються з роботи директором ЦСПШБ згідно представлення заступника директора з питань бібліотечного обслуговування дітей у відповідності з трудовим законодавством. Їх обов’язки визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором ЦСПШБ.

6.3. Працівники бібліотеки можуть бути членами педагогічної чи бібліотечної ради.

6.4. Бібліотекарі систематично підвищують фохову кваліфікацію у відповідних закладах підвищення кваліфікації та шляхом самоосвіти.

6.5. За активну роботу працівники бібліотеки відзначаються різними формами заохочення.

Обсуждение закрыто.