Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі (05.01.2022)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради; 33028, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 27; код за ЄДРПОУ – 02221857; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії), код Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-04-004364-c

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» відповідно до бюджетного запиту на 2022 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 350 000 грн. 00 коп. (триста п’ятдесят тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної площі приміщень, яку необхідно отопити, фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх роках та тарифу на теплову енергію.

7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (далі –  Методика)

Відповідно до Методики:

OBper = V х Цтар,

де  OBper – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;  Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом;

Очікуване споживання на 2022 рік – 117,095 Гкал. Тариф на січень 2022 року – 2989,02 грн. (з ПДВ) за 1 Гкал. Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 350 000 грн. з ПДВ (117,095 * 2989,02 = 350 000 грн.).

8. Процедура закупівлі:

Переговорна процедура закупівлі, скорочена (п. 2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»): переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанні, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків  –  відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником).

Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III регулюється діяльність суб’єктів природних монополій в Україні, у тому числі, щодо транспортування теплової енергії (теплопостачання). Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень. До зазначеного переліку, що розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, станом на 30.11.2021 р., включене Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго», яке займає монопольне становище як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування теплової енергії для споживачів міста Рівного під номером 90. Також ТОВ «Рівнетеплоенерго» внесене до Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 30.11.2021 р., під номером 90, з яким можна ознайомитись на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за посиланням https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Reestr_pryrodnuh_monopolii/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf.

Комунальним закладом «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради був відправлений лист-запрошення Товариству з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» для проведення переговорів щодо закупівлі пари, гарячої води та пов’язаної продукції (постачання теплової енергії) (вих. № 411 від 22.12.2021). У відповідь отримано наступну інформацію від ТОВ «Рівнетеплоенерго» (вх. лист № 01-03/2917/2920 від 23.12.21):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» здійснює діяльність на ринку виробництва, постачання та транспортування теплової енергії. Межі зазначеного ринку охоплюються територіальними межами м. Рівного.

На даний час Товариство має технічну та технологічну можливість здійснювати транспортування теплової енергії в межах заявленого ринку теплопостачання території міста Рівного.

При виробництві теплової енергії, ТОВ «Рівнетеплоенерго» використовує природний газ, закупівлю якого здійснює за регульованим тарифом у ПАТ НАК «Нафтогаз України», в порядку Закону України «Про ринок природного газу».

01.05.2018, за рішенням загальних зборів ТОВ «Рівнетеплоенерго» було створене Приватне підприємство «Рівнетеплосервіс» (код ЄДРПОУ 39815181). Метою статутної діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація соціальних та економічних інтересів Власника (ТОВ «Рівнетеплоенерго»).

Виходячи із даних Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осію, ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є юридичними особами, які пов’язані відносинами контролю, в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Разом з тим, виходячи із змісту понять Закону України «Про публічні закупівлі», ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є афілійованими підприємствами.

Одним із видів діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД: 35.30). На такий вид діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» отримало необхідні ліцензії (виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних видів палива, постачання та транспортування теплової енергії).

Виробництво тепла із біологічного палива дає змогу зменшувати споживання імпортованого природного газу, що є державницькою політикою, а також пропонувати Споживачам теплової енергії більш конкурентну цінову пропозицію.

Основним принципом діяльності ТОВ «Рівнетеплоенерго» у цьому напрямку є зменшення вартості кінцевої послуги по ЦО та ГВП. Саме тому підприємством ТОВ «Рівнетеплоенерго» започатковано проект по виробництву тепла на своєму дочірньому підприємстві – ПП «Рівнетеплосервіс», яке і розпочало у 2019 році працювати у цьому напрямку та має програму по нарощуванню виробничих потужностей саме на біологічному паливі.

Метою першого етапу цієї програми є зменшення фінансового навантаження на заклади бюджетної сфери, що у свою чергу дасть можливість перерозподілу заощаджених бюджетних видатків на інші, у т.ч., соціальні потреби, що відповідає принципам максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачених ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Постачання виробленої теплової енергії ПП «Рівнетеплосервіс» здійснює безпосередньо споживачу, а транспортування такої теплової енергії забезпечує ТОВ «Рівнетеплоенерго» на підставі відповідного договору, при цьому ТОВ «Рівнетеплоенерго», є користувачем (Орендарем) теплових мереж в межах зазначеного ринку теплової енергії.

Крім цього, як і ТОВ «Рівнетеплоенерго», Приватне підприємство «Рівнетеплосервіс» перебуває в стані природної монополії (включене до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, що розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України станом на 30.11.2021 р., під номером 79 https://bit.ly/3FrnfLQ та до Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 30.11.2021 р., під номером 79 на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://bit.ly/3pwyv4l). На здійснення узгоджених дій щодо транспортування теплової енергії ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» володіють необхідним дозволом, наданим Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (копія додається).

Теплові мережі за місцезнаходженням об’єктів КЗ «РОБД» РОР (за адресами: вул. С.Петлюри, 27, вул. Відінська, 13, пр. Миру, 16) приєднані до теплових мереж надавача послуг з постачання теплової енергії – ПП «Рівнетеплосервіс», тому отримання вищезазначених послуг від інших надавачів послуг є неможливим, зокрема з технічних причин. Тому наявні умови для застосування переговорної процедури для закупівлі послуг:  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової енергії) відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» а саме: «роботи, товари чи послуги можуть бути виконанні, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків  –  відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником».

Comments are closed.