Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) (18.01.2024).

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради; 33028, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 27; код за ЄДРПОУ – 02221857; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія), код Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-01-17-004671-a

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 575 100 грн. 00 коп. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної площі приміщень, яку необхідно отопити, фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх роках та тарифу на теплову енергію.

7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікуване споживання на 2024 рік –    115,401633  Гкал 

Тариф на січень 2024 року –  4976,08 грн.  (з ПДВ) за 1 Гкал. +

Абонентська плата 35,51 грн. х  2 приміщення Замовника х 12 місяців = 852,24 грн.

Загальна вартість предмета закупівлі на 2024 рік – 575 100 грн. з ПДВ

575100 грн. – 852,24 = 574 247,76 грн.

574 247,76  грн. ÷ 4976,08 грн. = 115,401633  Гкал 

8. Процедура закупівлі:

Згідно Кошторису на 2024 рік на закупівлю за предметом закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) для обігріву приміщень КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» РОР за адресами:  м. Рівне, вул. С.Петлюри, 27, вул. Відінська, 13 та проспект Миру, 16 виділені кошти в сумі    575 100 грн.

КЗ «РОБД» РОР закупівлю за предметом закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія), код Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», буде здійснювати шляхом укладання договору без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі відповідно до пп5 (3) п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Обгрунтуванням щодо відсутності конкуренції з технічних причин, є факт перебування суб’єкта господарювання – постачальника в зведеному переліку суб’єктів природних монополій.

Згідно ст. 1 Розділу I Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Відповідно до ч.2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. А відповідно до ст. 13 цього Закону національні комісії регулювання природних монополій у відповідній сфері або органи виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначеної комісії визначають суб’єктів природних монополій та складають і ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій.

Відповідно до п. 4 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій (далі – Зведений перелік), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України (далі – Комітетом) від 28.11.2012 № 874-р, внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від Міністерства інфраструктури України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідно до частини 1 статті 5 Розділу II Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних монополій належить, серед іншого, транспортування теплової енергії. Відповідно до цієї статті, а також інформації згідно Зведеного переліку станом на 30.11.2023, що оприлюднений на офіційному сайті Антимонопольного комітету (https://amcu.gov.ua), юридична особа, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» (далі – ТОВ «Рівнетеплоенерго»), код ЄДРПОУ 36598008, є суб’єктом природної монополії та здійснює господарську діяльність на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в межах Рівненської області (номер 94, сторінка 208 – Рівненська область).

Комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради, який підключений до теплової мережі ТОВ «Рівнетеплоенерго», звернувся до даного Товариства з метою закупівлі теплової енергії (пара, гаряча вода та пов’язана продукція).  У відповідь отримано інформацію, в якій зазначено, що дане підприємство не має на меті здійснювати постачання теплової енергії до бюджетної сфери, до якої відноситься КЗ «РОБД» РОР, і пропонує укладати договори із Приватним підприємством «Рівнетеплосервіс», яке постачає теплову енергію за більш привабливими ціновими пропозиціями.

01.05.2018 р. за рішенням загальних зборів ТОВ «Рівнетеплоенерго» було створене Приватне підприємство «Рівнетеплосервіс», код ЄДРПОУ 39815181 (далі – ПП «Рівнетеплосервіс»), яке являється дочірнім підприємством ТОВ «Рівнетеплоенерго».

Виходячи із даних Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є юридичними особами, які пов’язані відносинами контролю, в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Разом з тим, виходячи із змісту понять Закону України «Про публічні закупівлі» ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є афілійованими підприємствами.

Як і ТОВ «Рівнетеплоенерго»,  ПП «Рівнетеплосервіс» перебуває в стані природної монополії та включене до Зведеному переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2023, що здійснює господарську діяльність на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в межах Рівненської області (номер 78, сторінка 206 – Рівненська область).

Одним із видів діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. На такий вид діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» отримало необхідні ліцензії (виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних видів палива, постачання та транспортування теплової енергії).

Постачання виробленої теплової енергії ПП «Рівнетеплосервіс» здійснює безпосередньо споживачу, а транспортування такої теплової енергії забезпечує ТОВ «Рівнетеплоенерго» на підставі відповідного договору,  при цьому ТОВ «Рівнетеплоенерго», є користувачем (Орендарем) теплових мереж в межах зазначеного ринку теплової енергії. Таким чином, правовідносини, які виникають на основі укладених договорів між вказаними учасниками, не мають наслідку виникнення конкуренції як додаткової альтернативи для споживачів теплової енергії.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб’єктів господарювання. Ст. 11 цього закону передбачено,  що Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій, які затверджені розпорядженням         N 27-р від 12.02.2002 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  7.03.2002 р. за № 239/6527. 

Враховуючи те, що ПП «Рівнетеплосервіс» здійснює виробництво теплової енергії з використанням біологічного палива, що забезпечить можливість економії природного газу та зниження тарифів на вироблену теплову енергію Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надало дозвіл на здійснення узгоджених дій щодо транспортування теплової енергії.

З огляду на викладене, у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин, теплову енергію нашому закладу може надати лише певний суб’єкт господарювання, а саме Приватне підприємство «Рівнетеплосервіс», як таке, що займає монопольне становище на ринку послуг з транспортування теплової енергії магістральними та  місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території Рівненської області, що підтверджується Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2023р.

Документи, що підтверджують відсутність конкуренції:

–    Закон України «Про природні монополії»;

–        Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2023.

–        Лист Рівненської облдержадміністрації про те, що ПП «Рівнетеплосервіс» включене в перелік теплопостачальних підприємств-ліцензіатів.

Уповноважена  особа                                                         О.Колесниченко

Comments are closed.