Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі (02.02.2023)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради; 33028, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 27; код за ЄДРПОУ – 02221857; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії), код Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-02-006041-a

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 575 100 грн. 00 коп. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної площі приміщень, яку необхідно отопити, фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх роках та тарифу на теплову енергію.

7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікуване споживання на 2023 рік – 135,911 Гкал.

Тариф на січень 2023 року – 4226,17 грн. (з ПДВ) за 1 Гкал. +

Абонентська плата 29,83 грн. х  2 приміщення Замовника х 12 місяців = 715,92 грн.

Загальна вартість предмета закупівлі на 2023 рік – 575 100 грн. з ПДВ

575100 грн. – 715,92 = 574 384 грн.

574384 грн. ÷ 4226,17 грн. = 135,911 Гкал

8. Процедура закупівлі:

Згідно Кошторису на 2023 рік на закупівлю послуг з постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції (постачання теплової енергії) для обігріву приміщень КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» РОР за адресами:  м. Рівне, вул. С.Петлюри, 27, вул. Відінська, 13 та проспект Миру, 16 виділені кошти в сумі 575 100 грн.

КЗ «РОБД» РОР закупівлю за предметом закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової енергії), код Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», буде здійснювати шляхом укладання договору без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі відповідно до пп5 (3) п. 13 Постанови 1178, у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена. Обгрунтуванням щодо відсутності конкуренції з технічних причин, є факт перебування суб’єкта господарювання – постачальника в зведеному переліку суб’єктів природних монополій.

Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III регулюється діяльність суб’єктів природних монополій в Україні, у тому числі, щодо транспортування теплової енергії (теплопостачання). Відповідно до ч.2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. Отже, у разі закупівлі товарів (послуг), що виробляються суб’єктами природних монополій, замовник може застосувати пп. 5 пункту 13 Постанови 1178.

До Зведеного переліку суб’єктів природних монополій включене Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» (далі – ТОВ «Рівнетеплоенерго»), яке займає монопольне становище як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування теплової енергії для споживачів міста Рівного. Відповідно до листа Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 67-02/895 від 12.12.18 року «Про надання дозволу на узгоджені дії» ТОВ «Рівнетеплоенерго» здійснює діяльність на ринку виробництва, постачання та транспортування теплової енергії.

Комунальним закладом «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради був відправлений лист ТОВ «Рівнетеплоенерго» щодо закупівлі пари, гарячої води та пов’язаної продукції (постачання теплової енергії) (вих. № 29 від 20.01.2023). У відповідь отримано наступну інформацію від ТОВ «Рівнетеплоенерго» (вх. лист № 04-051-200 від 27.01.2023). Лист додається.

Здійснюючи діяльність на вищевказаному ринку Товариством «Рівнетеплоенерго» було розроблено власний договір транспортування теплової енергії, який укладається Приватним підприємством «Рівнетеплосервіс» (далі – ПП «Рівнетеплосервіс»). Постачання виробленої теплової енергії ПП «Рівнетеплосервіс» здійснюватиме безпосередньо споживачу, а транспортування такої теплової енергії здійснюватиме ТОВ «Рівнетеплоенерго» на підставі вищевказаного договору.

ТОВ «Рівнетеплоенерго» перебуває у відносинах контролю до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з ПП «Рівнетеплосервіс». Разом з тим, виходячи із змісту понять Закону України «Про публічні закупівлі» ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є афілійованими підприємствами.

Одним із видів діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. На такий вид діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» отримало необхідні ліцензії.

ТОВ «Рівнетеплоенерго» відповідно до договору про транспортування теплової енергії зобов’язується здійснювати транспортування теплової енергії, яка виробляється ПП «Рівнетеплосервіс» на джерелах теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ПП «Рівнетеплосервіс» і постачається тепловими мережами до об’єктів Споживача, а ПП «Рівнетеплосервіс» оплачувати за послуги з транспортування теплової енергії у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Таким чином, правовідносини, які виникатимуть на основі укладених договорів між учасниками конкуренції не матимуть наслідку виникнення додаткової альтернативи для споживачів теплової енергії.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб’єктів господарювання. Ст. 11 цього Закону передбачено, що Антимонопольний комітет України може визначити типові вимоги до узгоджених дій, які затверджені розпорядженням № 27-р від 12.02.2002 року та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 року за №239/6527.

Враховуючи те, що ПП «Рівнетеплосервіс» здійснює виробництво теплової енергії з використанням твердого палива, що забезпечить можливість економії природного газу та зниження тарифів на вироблену теплову енергію, Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надає дозвіл на узгоджені дії щодо транспортування теплової енергії.

Забезпечення тепловою енергією об’єктів комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради  по вул. Відінська, 13, вул. С. Петлюри, 27 та пр. Миру, 16 здійснюється від мереж, що знаходяться в користуванні ТОВ «Рівнетеплоенерго». Як наслідок даними мережами може користуватися ПП «Рівнетеплосервіс».

Отже,  за відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена, КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» РОР не має можливості здійснювати закупівлю послуг з постачання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання. Дані послуги за місцезнаходженням об’єктів КЗ «РОБД» РОР  по вул. Відінська, 13, вул. С. Петлюри, 27 та пр. Миру, 16 можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання, а саме ПП «Рівнетеплосервіс». Тому договір про закупівлю послуг за предметом закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової енергії) може бути укладений лише з одним постачальником – ПП «Рівнетеплосервіс». Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятоїсьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Документи, що підтверджують наявність підстав:

– витяг з Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2022;

– розпорядження голови облдержадміністрації № 920 від 14.12.2018 «Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»;

– лист Рівненської облдержадміністрації про те, що ПП «Рівнетеплосервіс» включене в перелік теплопостачальних підприємств-ліцензіатів;

  • схеми теплових мереж, що перебувають на балансі Замовника (додаток № 1 до Договору № 2108 про закупівлю послуг).

Таким чином, відповідно до пп5 (3) п. 13 Постанови 1178 наявні обставини для укладення договору без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання через відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-02-006041-a

Уповноважена  особа                                                         О.Колесниченко

Comments are closed.