Григір Тютюнник

ЖИВОПИСЕЦЬ ПРАВДИ

/до 80-річчя від дня народження Григора Михайловича Тютюнника/

 

Від прози Г. Тютюнника віє весняною пишністю, добротою і любов’ю.
Діти – поезія його душі.

Володимир Біленко


Чудові твори Григора Михайловича Тютюнника, освячені його талантом правди, доброти і любові, щодалі утверджуються як класичне надбання української літератури.
Його проза сповнена багатством асоціацій, живих народних типів, психологічним, філософським змістом. З великою відповідальністю Григір Тютюнник ставився до слова, а джерелом його творчості була любов до людини. «Мало – бачити. Мало – розуміти. Треба любить», – так вважав письменник.

Григір Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931р. в с. Шилівка на Полтавщині в селянській родині. Дитинство і юність письменника припали на найважчі роки нашої недавньої історії. Скільки лихого довелося пережити Григору! У 1937 р., коли хлопчику було шість років, батька заарештували органи НКВС, із заслання він не повернувся. Рано залишившись без батька, деякий час виховувався у дядьковій родині на Луганщині.

У 1938 році Григір пішов до школи в український перший клас, який нараховував сім учнів, а тому через деякий час був розформований, і хлопця перевели в російський клас. З того часу і до 1962 року, як зазначав сам Тютюнник, він розмовляв, писав листи ( іноді оповідання ) виключно російською мовою.

Після п’ятого класу Григір навчався в Зіньківському ремісничому училищі № 7, закінчивши його, працював на Харківському заводі ім. Малишева, але захворів на легені, повернувся до рідної Шилівки, не відпрацювавши належних трьох років, за що відсидів чотири місяці в колонії. Як вийшов, повернувся у Донбас, будував Миронівську ДРЕС, слюсарував.

1951 року Григір Тютюнник був призваний до Радянської Армії, служив у морфлоті радистом на Далекому Сході. Саме в цей час почав листуватися зі старшим братом Григорієм, який уже публікувався. Він замінив йому батька, став найпершим літературним учителем, і гіркота ранньої втрати брата (1961 р.) супроводжувала Григора все життя. Після демобілізації закінчив вечірню школу, працював токарем у вагонному депо.

У 1957-1962 роках майбутній письменник навчався в Харківському університеті на філологічному факультеті. Будучи на передостанньому курсі навчання, юнак почав виступати з новелами в пресі, хоч писав їх уже давненько.

Першу новелу «В сумерки» написав російською мовою і надрукував її в журналі «Крестьянка» у 1961 р. Після смерті брата переклав новелу українською мовою і з того часу писав лише нею.

Після закінчення Харківського університету Григір Тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі, у 1963р. переїхав до Києва, де працював у редакції газети «Літературна Україна», надрукував в ній кілька нарисів на різні теми та перші оповідання: «Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий пагін», «Сито, сито…». Журнали «Дніпро» та «Зміна» вміщують його новели «Місячної ночі», «Зав’язь», «На згарищі», «У сутінки», «Чудасія», «Смерть кавалера».
Зацікавившись кінематографом, Григір Тютюнник працює у сценарній майстерні Київської кіностудії ім. О. Довженка, — створює літературний сценарій за романом свого брата «Вир».

У 1966p. вийшла перша книжка письменника «Зав’язь» (вид-во «Молодь»). «Зав’язь» була однією з тих книжок, які засвідчили новий злет української прози і зробили популярним ім’я Григора Тютюнника, водночас вирізнивши його серед творчої молоді. 
Наступна книжка «Деревій» ( 1968р.) була відзначена премією всесоюзного конкурсу, оголошеного «Литературной газетой».

На початку 70-х років Григір Тютюнник працював у видавництві «Веселка». Серед його продукції — настільна книга-календар для дітей «Дванадцять місяців» (1974), у підборі матеріалів до якої виявився його літературний смак, мистецька вимогливість, повага до юного читача. Пише він і сам твори для дітей, видає збірки оповідань «Ласочка» (1970), казок «Степова казка» (1973), які по-новому розкрили талант письменника.

У 70-х роках побачили світ книги новел Григора Тютюнника «Батьківські пороги», «Крайнебо» , «Коріння».

За книги «Климко» (1976) і «Вогник далеко в степу» (1978) у лютому 1980 року письменнику присуджено літературну премію ім. Лесі Українки.

Тютюнник перекладав українською мовою твори В. Шукшина: 1978р. у видавництві «Молодь» вийшла збірка оповідань та кіноповістей «Калина червона»; він перекладав і твори М. Горького («Серце Данко»), І.Соколова -Микитова («Рік у лісі») та ін.

В останні місяці життя письменник працював над повістю «Житіє Артема Безвіконного».

6 березня 1980 року Григір Тютюнник передчасно пішов з життя.

Справжнє визнання до письменника прийшло, на жаль, лише після його смерті. І важливу роль тут відіграла стаття Олеся Гончара «Живописець правди». «Блискучим новелістом і повістярем увійшов у свідомість сучасного читача Григір Тютюнник, – зазначає О. Гончар. – Сьогодні українську художню прозу не уявити без його хай кількісно й невеликої, але справді вагомої літературної спадщини».

У 1989р. творчість письменника була посмертно відзначена Державною премією України ім. Т. Г. Шевченка.

Твори Григора Тюттюнника належать до таких, які перечитуються багаторазово, їхня емоційна наповненість викликає відповідний спалах і в душі читача. Магнетизм Тютюнникової прози з кожним роком зростає, втягуючи у своє поле все більше людей.

Запропонований вашій увазі бібліографічний рекомендаційний список літератури містить відомості про окремі видання творів Григора Тютюнника, публікації його творів у збірниках та літературу про його життя та творчість. Матеріал у межах розділів розміщено в алфавітному порядку.

Твори Григора Тютюнника

Вибрані твори : навч. посіб. / Г. Тютюнник; упоряд., передм., приміт. П. П. Засенка; іл. П. Х. Ткаченка. – К.: Грамота, 2006. – 399 с.: іл. – (Шкільна бібліотека).
До цієї книги входять твори письменника, передбачені шкільною програмою. Новели і повісті у цьому виданні вперше максимально відтворені відповідно до авторських текстів.

Вогник далеко в степу : казка, оповідання, повісті / Григір, Тютюнник; худ. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 1979. – 184 с., іл.
До книги увійшов твір «Степова казка» , а також оповідання письменника про любов до природи та повісті про долю дітей під час Великої Вітчизняної війни та в післявоєнні роки.

Климко: повість / Григір, Тютюнник; худож. оформл. В. В. Машкова. – К. : Молодь, 1995. – 72 с.
У повісті йдеться про долю хлопчика, який би «виріс серед уквітчаних … ночей, якби не настали інші ночі, ночі без вогнів». Добрі люди намагаються загоїти горе осиротілої дитини, пригріти її, але війна не милує нікого.

Коріння : оповідання, повість / Григір, Тютюнник. – К. : Дніпро, 1978. – 294с.
До збірки увійшла повість «Облога», головний герой якої – хлопчик-підліток, який опинився на суворих дорогах воєнного лихоліття, оповідання письменника, а також спогади про брата – відомого письменника, автора «Виру» – Григорія Тютюнника.

Облога : вибрані твори / Григір, Тютюнник; упоряд., передм. та приміт. В. Дончика. – 3-тє вид. – К.: Пульсари,
2005. – 832 с.
Одне з найновіших видань творів письменника містить оповідання у тому порядку, в якому вони були вперше надруковані у збірниках, твори, що публікувалися поза збірниками, повісті автора, його твори для дітей, а також нариси, статті, інтерв’ю, щоденникові записи та ін.

Смерть кавалера : повісті і оповідання / Григір, Тютюнник; передм. А. Шевченка. – К.: Махаон-Україна, 2001. – 256с.: іл. – (100 кращих творів українського письменства)
До книги увійшли кращі оповідання автора та повісті «Вогник далеко в степу» і «Облога», що засвідчують своєрідне кредо митця: «Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові».

Твори : у 2-х кн. Кн. 1 : оповідання / Григір, Тютюнник; упоряд. А. Шевченко; передм. О. Гончара . – К. : Молодь, 1984. – 328с., іл.
Книга містить новели, оповідання і казки для дітей – жанри, в яких багато працював письменник і в яких особливо яскраво втілився його самобутній талант.

Твори Григора Тютюнника, надруковані у збірниках

Вогник далеко в степу : (скорочено) / Григір, Тютюнник // До світла : збірник творів про школу / упоряд. І. А. Венгерець, Н. П. Каменська; худ. В. А. Євдокименко. – К., 1984. – С. 327-337.

Ласочка / Григір, Тютюнник // Давайте дружить! : оповідання, казки, нариси, вірші. – К., 1985. – С. 151-154.

Климко; Лісова сторожка / Григір, Тютюнник // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка; упоряд. В. Я. Неділько. – К., 1992.- С. 756-789.

Климко : уривок з повісті / Григір, Тютюнник // Скарб високої любові : слово про вчителя : вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / упоряд. Л. Дунаєвська. – К., 1990. – С. 84-87.

Климко : (уривок) / Григір, Тютюнник // Крила : збірник художніх творів для учнів середнього шкільного віку / упоряд. А. М. Подолинний; худ. В. М. Мануйлович. – К.,1988. – С. 160-169.

Лісове озеро ; Громовик : оповідання / Григір, Тютюнник // На тихі води, на ясні зорі : краса природи в українській літературі : збірник / упоряд. Г. Ткаченко, Т. Качалова; передм. Я. Гояна; іл. О Міщенка. – К., 2002. – С. 115, 141.

На згарищі; У Кравчини обідають / Григір, Тютюнник // Обрії : зб. худож. творів для позакласного читання у 8-му класі / упоряд. Р. І. Вітренко; худ. В. В. Чупринін. – К., 1991. – С. 186-197.

Сито, сито… / Григір, Тютюнник // Веселка : антологія української літератури для дітей : в 3-х т. Т.3 : проза. – К., 1985.- С. 611-615.

Степова казка : (уривок); Лісова сторожка : (скорочено); Однокрил; Бушля; Ласочка; Біла мара : (скорочено) / Григір, Тютюнник // Рідне слово : українська дитяча література : хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2. – К., 1999. – С. 305-315.

Література про життя та творчість Григора Тютюнника

Біленко, Володимир. А щирості йому позичати не доводилось : 5 грудня минає 78 років від дня народження Григора Тютюнника : [життєвий і творчий шлях письменника] / Володимир, Біленко // Журавлик. – 2009.- № 12( грудень ). – С.6-7.

Вітренко, Р. І. Григір Тютюнник : [ біографія і характеристика творів письменника ] / Р. І. Вітренко // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка; упоряд. В. Я. Неділько. – К., 1992. – С. 751-756.

Вічна загадка любові : літературна спадщина Григора Тютюнника; спогади про письменника / упоряд. та приміт. А. Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1988. – 495 с.
Книга містить автобіографію, щоденники, листи, інтерв’ю письменника, спогади про нього його рідних та друзів.

Гончар, Олесь. Живописець правди : [передмова] / Олесь, Гончар // Тютюнник, Григір. Твори : у 2-х кн. Кн. 1: оповідання / Григір, Тютюнник; упоряд. А. Шевченко . – К. : Молодь, 1984. – С. 5-10.

Григір Тютюнник : [біографічний нарис та огляд творчості] / Усі українські письменники / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х., 2009. – С. 119-124.

Григір Тютюнник : [біографія] // Веселка : антологія української літератури для дітей : в 3-х т. Т.3 : проза . – К., 1985. – С. 610-611.

Григір Тютюнник : [біографія] // Тютюнник, Григір. Вибрані твори : навч. посіб. / Григір, Тютюнник; упоряд., передм., приміт. П. П. Засенка; іл. П. Х. Ткаченка. – К., 2006. – С. 27-28.

Григір Тютюнник // Усе для школи. Українська література : 11 клас : вип. 8 / авт.-упоряд. Г. Бійчук. – 64с.
Видання містить статті про життєвий і творчий шлях письменника, його автобіографію, інтерв’ю українському радіо, уривки із щоденникових записів та інші матеріали, які стануть у нагоді тим, хто хоче більше дізнатись про письменника.

Дончик, В. Любов і біль : [біографія і аналіз творчості письменника] / В. Дончик / Тютюнник, Григір. Облога : вибрані твори / Григір, Тютюнник; упоряд., передм. та приміт. В. Дончика. – 3-тє вид. – К., 2005. – С. 5-23.

Засенко, Петро. Світло невпокореної душі : [характеристика творчості письменника] / Петро, Засенко // Тютюнник, Григір. Вибрані твори : навч. посіб. / Григір, Тютюнник; іл. П. Х. Ткаченка. – К., 2006. – С. 3-26.

Мороз, Л. З. Григір Тютюнник : нарис життя і творчості / Л. З. Мороз. – К.: Дніпро, 1991. –  207 с., іл. – (Літературний портрет).
Пропонована книжка містить спостереження над тим, як громадянська мужність і прозорливість митця, помножені на надзвичайну самовимогливість, вели до створення літературних шедеврів.

Тютюнник Григір Михайлович : [характеристика основних творів та біографічні  дані] // Усі письменники і народна творчість : довідник. – К., 2007-2008. – С. 325-329.

Стеблина, М. Григір Тютюнник : [уривок з автобіографії письменника та відомості про нього] / М. Стеблина // Рідне слово : українська дитяча література : хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2. – К., 1999. – С. 303-305.

Шевченко, А. Щастя й злощастя Григора Тютюнника : [передмова] / А. Шевченко // Тютюнник, Григір. Смерть кавалера : повісті і оповідання / Григір, Тютюнник. – К., 2001. – С. 5-16.

 

 

Підготувала: Молчанова С.М.

 

 

 

 

 

Comments are closed.